Start
Referenser
Leverantörer

Referenser

En del objekt vi renoverat:


 

       Soffa omklädd i tyg från Kobe.              Karmstolar omklädda i tyget Tistel

                                                                          från Jobs-handtryck.


 

  

  Fåtöljer omklädda, fårskinn Skandilock.     Fåtöljer omstoppade och klädda i tyg

                                                                         Anemon från Väveriet. 


 

 

         Schäslong omklädd i tyg från            Karmfåtölj omklädd i tyg "Springtime"

                                                                                 från Väveriet.


 

 

           Fåtölj omklädd i tyg från                  Fåtölj omstoppad i sitsen och omklädd

                      Villa Nova.                                      i tyg från Nevotex.


 

 

  Karmfåtölj omstoppad och klädd i tyg          Fladdermusfåtölj "omklädd" i tyg

           "Loka" från Bogesund.                          "Raxt" av Olle Bonniér från
                                                                         Ljungbergs-textiltryck.


 

 

       Fåtölj omstoppad och klädd i tyg             Fåtölj omstoppad och klädd i tyg

                    från Väveriet.                            "Sommar" från Jobs-handtryck.


 
  

  Soffor omkädda i tyg och fårskinn.


 

  

         Emma-fåtölj med veckad kappa            Öronlappsfåtölj och pall omklädda.

               i tyg från Josef Frank.
 


 

 

       Karmfåtölj omstoppad och klädd i          Karmfåtölj omklädd i tyg "Atomics" 

                tyg från Villa Nova.                   av The Svedberg, Ljungbergstextiltryck.


 

 

Schäslong omklädd med veckadkappa. 


 

 

  

Skinnfåtöljer omstoppade och klädda.
 


 

 

Soffa omklädd i tyg "Termidor" av

Astrid Sampe, Ljungbergstextiltryck.